การขนส่ง กับ CRM Software

Home » การขนส่ง กับ CRM Software

“วงจรธรรมชาติของอุตสาหกรรมการขนส่ง ทำให้ผู้ให้บริการจำนวนมากมุ่งเน้นไปที่การทำกำไรระยะสั้น และมักจะใช้จ่ายในการพัฒนาความภักดีของลูกค้าที่เป็นแรงผลักดันการเติบโตในอนาคต ในขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนชี้ตรงความสัมพันธ์ทางการตลาดที่ได้รับความสนใจในอุตสาหกรรม อีกทั้งหลักการของการทำงาน CRM เช่นเดียวกับการขนส่งไว้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

CRM Software กับ การขนส่ง สามารถช่วยผู้ให้บริการระบุลูกค้าที่มีค่าที่สุดของพวกเขา เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกค้า และสามารถใช้ปัจจัยนั้นในการสร้างและรักษาความจงรักภักดี”