การค้าปลีก กับ CRM Software

Home » การค้าปลีก กับ CRM Software

ด้วย CRM Software ร้านค้าปลีก จะสามารถจัดการทุกกิจกรรมของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความจงรักภักดีโดยดึงข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจของลูกค้ามานำเสนอประสบการณ์ของลูกค้ากับกระบวนการทางธุรกิจแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์ AquaCRM จะเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างการตลาดและการขาย เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะไม่ “ออกจากตลาด” รวมถึงสามารถทำงานร่วมกันได้ดีกับระบบe-commerce