ทดลองใช้

Home » ทดลองใช้

ทดลองใช้งาน AquaCRM Software

คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย

1. ความแตกต่างของรุ่นทดลองใช้และรุ่นที่เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์

ไม่มีความแตกต่างในส่วนของ module การใช้งาน แต่จะแตกต่างในด้านของความปลอดภัยของข้อมูลในการใช้งาน และบางคุณสมบัติการใช้งานจะถูกจำกัดสิทธิ์การทดลองใช้ เช่น การรับ-ส่ง อีเมล์

2. สามารถทดลองใช้งานโดยเพิ่มข้อมูลจริงได้หรือไม่

เราไม่แนะนำการใช้ข้อมูลจริงในรุ่นทดลองใช้ เนื่องจากระบบถูกเปิดเป็นสาธารณะในการเข้าทดลองใช้งานสำหรับทุก User ดังนั้น ทุกข้อมูลที่คุณกรอกจะไม่เป็นความลับ
รวมถึงเราจะมีการล้างข้อมูลระบบอยู่เป็นระยะ ข้อมูลที่คุณบันทึกไว้ทั้งหมดจะหายไปในที่สุด

For instance, the novelist anthony trollope implies humorous disapproval of a domineering female character in this way it is not anybody could look there my intention to breathe a word against mrs