อสังหาริมทรัพย์ กับ CRM Software

Home » อสังหาริมทรัพย์ กับ CRM Software

“ในสภาวะการแข่งขันของทุกวันนี้ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยี เพื่อการจัดการมุ่งเน้นในส่วนของคุณสมบัติที่เหมาะสม และเราได้พัฒนา AquaCRM เพิ่มผลผลิตและยอดขายของพวกเขา พร้อมทั้งเครื่องมือ CRM Software สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ในที่สุด

ปัจจุบันภาค อสังหาริมทรัพย์ มีการตอบสนองความรู้และความต้องการลูกค้าได้มากขึ้น และด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของการลงทุน ลดผลกำไรของสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพแล้ว ตัวแทนและนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังเผชิญความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยพบจากหลายปีที่ผ่านมา
และด้วยในมุมมองของปัจจัยเหล่านี้ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์จะกลายเป็นส่วนสำคัญมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ นำสู่ความต้องการเพื่อหาวิธีการใหม่ จัดการระบบสำหรับลูกค้าที่มีอยู่เดิม พร้อมด้วยขยายฐานลูกค้าใหม่”