ติดตามกิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า

กิจกรรรมต่างๆ ที่ได้บันทึกลงใน AquaCRM สามารถกำหนดการแจ้งเตือนได้ เพื่อให้ไม่พลาดงานที่สำคัญซึ่งแจ้งเตือนได้ทั้งในโปรแกรมและในอีเมล ว่าต้องทำอะไร ที่ไหน กับลูกค้าท่านใด เพื่อป้องกันปัญหาการนัดหมายที่ซ้ำซ้อน อีกทั้งยังสามารถติดตามผลของกิจกรรมแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นกับลูกค้า เช่น ดูประวัติย้อนหลังในการ ติดตามใบเสนอราคา

การแจ้งเตือนของ Aqua CRM
แจ้งเตือนผ่านอีเมล
การแจ้งเตือนผ่านอีเมล