สร้างขั้นตอนการขายอัตโนมัติ

ออกแบบกระบวนการทำงานทางธุรกิจ จำกัดสิทธิ์การใช้งานและเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้

เวิร์คโฟลว์ช่วยการการทำงานของคุณสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์อัตโนมัติ หรือกำหนดขั้นตอนการเคลื่อนของการทำงานผ่านทางอีเมล์

Workflow

  • ประหยัดเวลาและสะดวกด้วยระบบทำงานอัตโนมัติที่คุณออกแบบเองได้
  • สร้างระบบอัตโนมัติในทุกจุดที่คุณสนใจ เพื่อลดเวลากับงานที่ทำเดิมๆ
  • ระบบทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จบงานได้เอง พร้อมแจ้งเตือนฉับไว
  • ระบบเวริคโฟลช่วยดำเนินการ เพื่อสามารถมุ่งเป้าไปที่งานสำคัญ

ตัวอย่างของการตั้งค่า

ตั้งข้อกำหนดข้อมูลที่เข้าใหม่ให้ ส่งเป็นความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ายใด กฏเกณฑ์ความสามารถของการสร้างหรือแก้ไขข้อมูลลูกค้า