การจัดการรายชื่อบริษัท

ข้อมูลลูกค้าทีเป็นองค์กรนิติบุคคลต่างๆ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เมื่อต้องการติดต่อกับองค์กร (Account) เหล่านี้ จําเป็นต้องติดต่อผ่านผู้ติดต่อ(Contact) ที่เป็นบุคคลจริงๆ ขององค์กรนั้นแทน

การจัดการข้อมูลลูค้าในระบบ CRM บน AquaCRM
การจัดการข้อมูลลูค้าในระบบ CRM บน AquaCRM

การบริหารจัดการบริษัทที่เชื่อมโยงกับองค์กร

  • จัดการผสานการทำงานในองค์กรให้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันบนงานขาย งานบริการ

  • วางแผนการดำเนินกิจกรรมตามแผนการเดิมขององค์กร
  • จัดการแบบแผนกิจกรรมขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
  • จัดการสาขาขององค์กร คู่ค้าทางธุรกิจ บันทึกบทบาทการทำงานต่อองค์กร

การจัดการผู้ติดต่อ ในระบบ CRM

การที่ธุรกิจต่างๆนั้น จะประสบความสำเร็จ มักขึ้นอยู่กับการจัดการการติดต่อ การมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ดี ในการอ้างอิงถึงบุคคลนั้นๆ พร้อมทั้ง การจัดการติดต่อนั้น ยังเป็นการช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและตัวองค์กร เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย หรือการขยายฐานอัตราความก้าวหน้าของธุรกิจ

การจัดการผู้ติดต่อคืออะไร

การจัดผู้ติดต่อ หมายถึง มีข้อมูลในการติดต่อที่ดี, ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อกับลูกค้า, ประชุม, โทร, อีเมล์ รวมไปถึงการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งการจัดการ การติดต่อของ AquaCRM นั้นจะช่วยรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดเหล่านี้เพื่อให้เกิดการใช้งานและค้นหาได้ง่ายขึ้น รวมถึงการมีโมดูลผู้ติดต่อที่สามารถช่วยให้คุณจัดการกระบวนการติดต่อกับลูกค้า กระบานการขาย ตลอดจน กระบวนการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขาย/คู่ค้า

จัดการผู้ติดต่อและสมุดรายชื่อ

  • ติดตามรายชื่อทั้งหมด ที่มีโอกาสในการขาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขายและรายละเอียดอื่น ๆ จากการเก็บข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  • การลำดับความสำคัญของบุคคลภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในการติดต่อกับลูกค้า
  • สามารถนำเข้าข้อมูลรายชื่อลูกค้าที่มียอดขายจากแหล่งข้อมูลอื่นและหรือโปรแกรมประยุกต์ทางธุจกิจอื่นๆ ภายในองค์กรของคุณ
  • สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบในรายชื่อลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถเชื่อมต่อรายชื่อลูกค้า จากอีเมล์ Microsoft ® Outlook เข้าสู่ระบบAquaCRM
  • สามารถสร้างเอกสารหรืออีเมล์ที่ใช้ใน AquaCRM

ทำไมถึงต้องเริ่มจัดเก็บข้อมูลลูกค้าบนระบบ CRM

จัดเก็บทุกอย่างในที่เดียว

ผู้ติดต่อสามารถติดตามการทำงานได้ทุกการเคลื่อนไหว เช่น เบอร์โทรศัพท์ การส่งเมล์ จัดเก็บอีเมล์ การนัดประชุม แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อรายนี้ รวมไปถึงบันทึกต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะจัดเก็บไว้ที่เดียว เพื่อสะดวกต่อการค้นหา

และด้วยเหตุนี้ คุณจะสามารถจัดการการติดต่อของคุณกับลูกค้า ไม่พลาดการสื่อสารหรือประสานงานใดๆ ช่วยให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ทดลองใช้งาน AquaCRM

AquaCRM ช่วยให้คุณมีมุมมองบนธุรกิจได้แบบ 360 องศา พร้อมยังช่วยระบุแนวโน้ม เล็งเห็นโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน

ทดลองใช้งาน ฟรี

รับคำปรึกษาฟรี
เพียงแค่กรอกข้อมูล

ได้รับข้อความของท่านแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
มีบางอย่างผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง