กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย หากมีการติดตามดูแลอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการจำเป็นต้องมีเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการติดตาม เพื่อให้แน่ใจได้ว่า กระบวนการทำงานนั้นดำเนินไปตามแผนการที่วางไว้อย่างถูกต้องมากที่สุด และด้วยเหตุนี้เอง AquaCRM จึงได้ผลักดันและส่งเสริมกิจกรรมทั้งในกระบวนการทางการตลาดและการขายของธุรกิจ

การจัดการข้อมูลลูค้าในระบบ CRM บน AquaCRM