สรุปรายงานในรูปแบบแดชบอร์ด

ข้อมูลใน ระบบ CRM ของ AquaCRM สามารถสรุปข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิกราฟ ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเป็นเรื่องง่าย สามารถมองเห็นสถานการณ์ขององค์กรได้ชัดเจน ไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์ตัวเลขเอง นอกจากเราจะมีสแตนดาร์ดแดชบอร์ดให้แล้ว ทางผู้ใช้งานสามารถแจ้งให้ทางเราสร้างรายงานแดชบอร์ดเพื่อเหมาะสมกับองกรตนเองได้

AquaCRM Dashboard

การขาย

 • กราฟรายงานลีด/กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานศักยภาพประเภทลูกค้า
 • กราฟรายงานโอกาสขายที่มีต่อลูกค้า
 • รายงานยอดขาย

การตลาด

 • ยอดลูกค้าที่มีโอกาสขายสูงสุด

 • ยอดการขายสูงสุด

 • ช่องทางการขายสูงสุด

 • สถานะ/ขั้นตอนบนโอกาสขาย

 • จำนวนรายได้รวมทั้งหมดบนขั้นตอนการขาย

การสนับสนุนลูกค้า

 • จำนวนเรื่องที่แจ้ง

 • สถานะความสำคัญของเรื่อง

 • สถานะของเรื่อง

อื่นๆ

 • กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

 • ช่องทางขาย

 • ตัวชี้วัดความสำคัญ

 • กิจกรรมค้างที่ยังไม่สำเร็จ

 • รายการอย่างย่อ

 • บันทึกความจำ