ทำไมทุกองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Email Marketing

  • อีเมลยังคงเป็นช่องทางการสื่อสารอันดับ 1 ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ซึ่งจากการศึกษาของ Sleeknote นั้นบอกว่า 99% ของลูกค้ามักจะเช็คอีเมลเป็นประจำทุกวัน ทั้งยังมีลูกค้าบางคนที่ใช้เวลาเช็คอีเมลมากถึง 20 นาทีต่อวัน
  • Email Marketing มีผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI: Retrun on Investment) ที่น่าพอใจมากถึง 4,400% (ข้อมูลจาก Optinmonster) นั่นหมายความว่าทุก ๆ 10 บาทที่จ่ายไปกับการตลาดอีเมล คุณจะได้รับกลับคืนมามากถึง 440 บาท
  • มูลค่าโดยเฉลี่ยของออเดอร์ต่อ 1 อีเมลนั้นสูงกว่าออเดอร์จาก Social Media มากถึง 3 เท่า
  • Email Marketing คือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้า

5 ขั้นตอนในการทำ Email Marketing มีดังนี้

  • กำหนดเป้าหมายในการทำ Email Marketing

  • สร้างลิสต์อีเมลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็นหมวดหมู่
  • ร่างอีเมลด้วยเนื้อหาที่จุด ตรงใจ เพื่อโน้มน้าวลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์
  • โดยใช้ Aqua CRM เป็นเครื่องมือทำ Email Marketing รวดเร็ว ทำง่าย
  • การติดตามแคมเปญ Email Marketing บนระบบ Aqua CRM ในแดชบอร์ดแคมเปญ
ขั้นตอนการทำ Email Marketing
Email Marketing

Share Emails แบ่งปันอีเมล

การทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กร การแบ่งปันข้อมูลลูกค้าบนพื้นฐานของกฏการทำงานในบริษัทของคุณ

ทำงานร่วมกับทุกอีเมล

รับ-ส่งอีเมล์บนระบบ AquaCRM ในการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ ทำงานร่วมกับ Outlook, Hotmail, Gmail, Google Apps, or Yahoo!