บริการลูกค้า

Customer Support

ช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ส่งผลถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นขององค์กร

ใบเสนอราคา

Quotation

สร้างใบเสนอราคา คำนวณผลรวมย่อย ภาษี และยอดเงินรวมทั้งหมด ส่งข้อมูลเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ได้ตามความต้องการ

เก็บข้อมูล ลูกค้า/องค์กร

Contact Manager

จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและกลุ่มองค์กร ช่วยให้สะดวกต่อการค้นหาของผู้ใช้งานภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน

ย้ายโอนข้อมูล / โปรเจค

Assigned To

สร้างโปรเจคงาน จัดการส่งต่อความรับผิดชอบถึงบุคลากรเพื่อให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และรายงานผล

จัดการกลุ่มเป้าหมาย

Lead Management

บริหารจัดการลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สอบถามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มขึ้นของรายได้

รายงาน

Report

สร้างและส่งออกรายงาน เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยคุณสามารถกำหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องการได้เองบนพื้นฐานข้อมูลที่มีใน CRM

ทำไมต้องเลือก AquaCRM

ฝ่ายสนับสนุน

ลูกค้าที่เป็นสมาชิกใช้งานระบบ AquaCRM มั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลบุคลากรภายในองค์กรรวมถึงแก้ไขปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้น เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่สนับสนุนอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ

การอบรม

อบรมการใช้งาน และสนับสนุนการนำระบบ CRM มาใช้งานจริงอย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะผลักดันให้องค์กรดำเนินต่อไปและสร้างความเชื่อมั่นในการนำองค์กรสู่สากล

บริการระดับมืออาชีพ

AquaCRM นอกเหนือไปจากความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของวิธีการดำเนินงานแล้ว มันยังรวมถึงการได้รับการยอมรับและชื่นชมในทุกความต้องการของรูปแบบการทำงาน พร้อมทั้งความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกจุดวงจรธุรกิจ CRM ของคุณ

CRM Animation

CRM คืออะไร?

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจในการจัดการกับลูกค้าทั้งหมดที่จะเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรโดยให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์นี้
AquaCRM คือระบบที่จะสนับสนุนงานขาย(Sales force) ช่วยจัดการฐานข้อมูลลูกค้า เก็บประวัติการคุย ปฏิทินนัดหมาย ใบเสนอราคา บริการหลังงานขาย ข้อมูลใดๆ จากทั้งหมดขององค์กรไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกบริษัท เมื่อถูกนำมารวมเก็บข้อมูล จะสามารถใช้ประโยชน์ในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น

บริษัทที่ไว้วางใจ

ลงทะเบียนทดลองใช้ CRM ฟรี!

AquaOrange Software (Thailand) Co., Ltd.

02-686-3440
02-686-3440
www.aquacrmsoftware.com
ตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนน สาทร เขตยานนาวา แขวงสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย