เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าใน AquaCRM

ระบบ CRM ของ AquaCRM ช่วยค้นหาข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่คุณต้องการ ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือ AquaCRM ในการเชื่อมโยงกับโมดูลอื่น เช่น ใบเสนอราคา

การขายของระบบ CRM

การจัดการสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ

จัดการสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานและกลยุทธ์ พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนนแผนงาน กระบวนการ กลยุทธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ยอดขาย

จัดการและควบคุมสินค้า

ข้อมูลสินค้าที่ครอบคลุมทุกด้านของการลงทุน การจัดการสินค้าที่สามารถช่วยให้คุณติดตามและควบคุมข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง