การจัดการใบเสนอราคาบนระบบ CRM

AquaCRM ระบบ CRM ในประเทศไทย
  • ติดตามผลใบเสนอราคาจากมุมมองใบเสนอราคาที่หน้าโมดูล
  • สามารถเพิ่มรายการสินค้าหรือปรับปรุงราคา ภาษี การปรับเปลี่ยนราคาพิเศษ และราคารวมสุทธิ ได้โดยตนเองหรือจะกำหนดให้คำนวนผลอัตโนมัติ
  • สามารถกำหนด หรือ เลือกราคาที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าชิ้นเดียวกันตามกลุ่มลูกค้า
  • สามารถส่งใบเสนอราคาผ่านการใช้ระบบการส่งอีเมล์ภายใน AquaCRM
  • สามารถสร้างใบสั่งขายหรือใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็วภายใต้ระบบใบเสนอราคา
  • กำหนดค่าหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำ โดยการแสดงข้อมูลแบบไดนามิกที่มีอยู่ ซึ่งอาจจำการตั้งค่าจากการดูที่อยู่ที่จัดส่งสินค้าหรือเอกสาร ข้อตกลงและเงื่อนไข ในขณะที่สร้างใบเสนอราคา
  • สามารถปรับแต่งรูปแบบใบเสนอราคา ทั้งในตัวฟังคืชั่นโมดูล และรูปแบบเอกสารของใบเสนอราคา ให้เหมาะสมกับทางองค์กร