ทำไมถึงต้องเริ่มจัดเก็บข้อมูลลูกค้าบน ระบบ CRM ?

2021-07-22T11:31:46+07:00July 13th, 2021|Categories: ระบบ CRM|Tags: |

ระบบ CRM มีประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างไรบ้าง ปัจจุบันนี้ การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในการแย่งส่วนแบ่งการตลาด เช่นการจัดโปรโมชั่น