การสร้าง Email Maketing

2021-07-25T23:34:53+07:00July 25th, 2021|Categories: Uncategorized|

1. กำหนดเป้าหมายในการทำ Email Marketing กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการส่งอีเมล ว่าต้องการสื่ออะไรต่อลูกค้าเพื่อให้เกิดการตอบรับที่ดีกับสินค้าละบริการ ส่วนมากวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการส่ง Email